Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu

Với kinh nghiệm giúp trên 1200 khách hàng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp và sáng tạo, Thái Dương luôn cam kết đảm bảo thành công cho dự án của bạn.

Nhận diện thương hiệu là gì?

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

Tại sao cần thiết kế nhận diện thương hiệu

Một hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng, chuyên nghiệp có thể mang lại cho doanh nghiệp bạn rất nhiều lợi ích. Dưới đây là những lợi ích chính của một hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp:

-          Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh.

-          Giúp thu hút khách hàng mới.

-          Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

-          Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn.

-          Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn.

-          Giúp công ty bạn có vẻ “to lớn hơn” so với thực tế.

-          Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng.

-          Để giải thích bạn đang kinh doanh gì.

-          Đáp ứng tiêu chuẩn trong ngành hàng của bạn.

 

 

Trai
Phai